Øvre Pasvik IBA er månedens IBA. Dette fuglerike området omfatter en av landets største urskoger, som
strekker seg inn i nabolandene Russland og Finland. Drar du til Pasvik vil du garantert reise hjem med en bit av taigaen i hjertet, og mange spennende fugleobservasjoner i notatboka! (Norsk ornitologisk forening)