Overvåking av norske IBAer godt i gang

Annonser:

NOF startet i 2016 opp med å overvåke noen av våre aller viktigste fugleområder, kjent under navnet «Important Bird and Biodiversity Area» eller bare «IBA». Med dette skaffer vi oss nå bedre oversikt over både naturtilstand og fugleforekomstene i disse områdene.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar