Overvåking av hekkende sjøfugl i Vest-Agders sjøfuglreservater 2014

Annonser:

For tiende året på rad hadde NOF avd. Vest-Agder oppdrag med å overvåke bestandene og hekkesuksessen i fylkets sjøfuglreservater. Bestandene av mange arter er fremdeles lave i et historisk perspektiv, og det er dessverre lite som tyder på at denne trenden skal snu. Til tross for dette kunne vi i 2014 i hvert fall glede oss over svært god hekkesuksess hos bl.a. tyvjo og makrellterne!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.