Over 5 600 taksvaleobservasjoner i 2017 (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Det ble ny rekord i antall rapporterte observasjoner av taksvale i 2017, med over 5 600 funn fra hele landet. Resultatene fra kartleggingen av Årets fugl 2017 ble oppsummert i en artikkel i Vår Fuglefauna i november, og gir fornyet kunnskap om artens status i Norge. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar