Ornis Norvegica er i gang på nettet!

Annonser:

Mens Vår Fuglefauna i disse dager er å finne i postkassa til abonnentene, så kan vi også meddele at de første artiklene av det nettbaserte Ornis Norvegica nå er publisert. Du kan lese om mytemønster hos hubro, sosial atferd hos overvintrende islom samt måker som forsøker å kleptoparasittere islom.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.