Opptur for svarthalespovene i Sverige takket være målrettet fuglevernarbeid! ?? I Norge hekker kun noen titalls par, og arten er sterkt truet hos oss. NOF har utarbeidet et faktagrunnlag for en handlingsplan, og krysser fingrene for at Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet (Norge) lanserer en slik snarlig. Les mer her: url http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/black-ta … (Norsk Ornitologisk Forening)