Oppdrettsselskap må utrede konsekvenser for fugleliv

Annonser:

I august klagde NOF på Hadsel kommunes tillatelse til akvakulturanlegg utenfor Ulvøyværet naturreservat. Området var ikke satt av til slik næring. Etter NOFs innvendinger har kommunen snudd, og selskapet må utrede konsekvensene for fuglelivet før en dispensasjon eventuelt gis. Saken er av stor prinsipiell betydning.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar