Regjeringen vil femdoble produksjonen av oppdrettslaks innen 2050. Da må to sentrale miljøutfordringer håndteres først: Rømt oppdrettslaks forårsaker negative genetiske endringer hos villaksen og konkurrerer om mat og plass, og smitte fra lakselus gir dårlig fiskevelferd og overlevelse hos både oppdrettslaks og villaks. – Oppdrettsnæringen kan ikke vokse mer før disse utfordringene er under kontro … (WWF-Norge)