Som følge av oppdateringene på nettsidene til Dognews, vil det i perioder ikke være mulig å komme inn på sidene. Vi regner med at alle nødvendige oppdateringer skal være på plass innen torsdag ettermidddag. Dognews beklager dette, men tror at de nye sidene vil være bedre for deg som leser. Følg med! (Dognews.no)