Om Foring av hjortevilt (Hjorteviltet)

Annonser:

I Hjorteviltet 2014 har Høgskolen i Hedmark en artikkel om Foring av klauvvilt – en litteraturgjennomgang Artikkelen er en kortversjon av en større rapport og er skrevet av Torstein Storaas, Jos. M. Miller, Floris M Van Beest, Karoline T Schmidt og Ryan K. Brook. (Hjorteviltet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar