I Hjorteviltet 2014 har Høgskolen i Hedmark en artikkel om Foring av klauvvilt – en litteraturgjennomgang Artikkelen er en kortversjon av en større rapport og er skrevet av Torstein Storaas, Jos. M. Miller, Floris M Van Beest, Karoline T Schmidt og Ryan K. Brook. (Hjorteviltet)