Oljefondet finansierer nye kullkraftverk (WWF-Norge)

Annonser:

Oljefondet investerer milliardbeløp i selskaper som vil bygge nye kullkraftverk.- Nye kullkraftverk sprenger klimamålene. Oljefondet må stoppe investeringsplaner i ny kull, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.I fjor vedtok Stortinget å trekke Oljefondet ut av kullgruver og kullkraft. Men vedtaket omfatter ikke selskaper som har planer om å investere i ny kullkraft i fremtiden. En ny WWF-analyse … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar