– Forslagene om ny konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja – og påstander om at oljeboring ikke utgjør noen risiko for fiskebestandene der – viser at store deler av olje-Norge er helt i utakt med virkeligheten, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.Forrige uke la Arbeiderpartiet frem sitt kompromissforslag for LoVeSe. Det innebærer verning av deler av Lofoten, men partiet åpner samtidi … (WWF-Norge)