Inspirert av resultatene fra den landsdekkende kartleggingen av Årets Fugl i 2012 har NOF avd. Hordaland ved Bergen lokallag startet opp et nytt vipeprosjekt i 2015. Med dette ønsker de å sette fokus på tilstanden for fylkets vipebestand, og på hvordan artens fremtid i Hordaland kan sikres for ettertiden.