Dett har i vinter og vår foregått mudringsarbeid i Slevdalsvannet naturreservat på Lista. Arbeidet ble avsluttet 10. april, og dette viktige våtmarksområdet i Farsund kommune fremstår nå med mer åpent vannspeil enn på flere tiår. NOF er svært fornøyd med at myndighetene ser verdien av å restaurerere norske våtmarker!