Nye bilder fra et viltkamera i Østmarka viser at den enslige ulvetispa som holdt til der nå har fått en partner. Det kan bety at det til sommeren blir født ulvevalper i Østmarka. – Dette er fantastiske nyheter! Etter at begge lederulvene i det forrige paret i Østmarka døde, har mange vært bekymret for om ulven ville forsvinne helt fra området, sier Sverre Lundemo, rovdyrekspert i WWF Verdens natur … (WWF-Norge)