Nytt om gåseforskning i Ornis Norvegica

Annonser:

I april 2012 avholdt IUCNs gåsegruppe sitt 14. symposium i Steinkjer, med 70 deltakere fra 18 nasjoner. De mange foredragene omfattet biologiske så vel som forvaltningsmessige tema. En artikkelsamling fra symposieforedragene er nå publisert i Ornis Norvegica og utgjør symposiets Proceedings.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar