Nylig kunngjorde regjeringen at forvaltningen av høstbare viltressurser overføres fra Klima- og miljødepartementet (KLD) til Landbruks- og matdepartementet (LMD). Slik får vi en stykkevis og delt forvaltning, og vi setter nå alle krefter til for få regjeringen på bedre tanker. Det er uklart hva vedtaket betyr for arter som ærfuglen (bildet), som er rødlistet, men jaktbar i enkelte fylker. Ærfuglen … (Norsk Ornitologisk Forening)