Mattilsynet sender, på vegne av Landbruks- og matdepartementet, ut et høringsutkast til forskrift om endring av forskrift  nr. 614 av 25. april 2003 om forbud mot å stille ut hund som har fått øre og/ eller hale kupert.
Utkastet innebærer at hunder som av veterinærmedisinske årsaker har kupert hale, skal kunne stilles ut. Vilkåret er at de følges av … (Dognews.no)