Nye utstillingsregler ute på høring (Dognews.no)

Annonser:

 

Mattilsynet sender, på vegne av Landbruks- og matdepartementet, ut et høringsutkast til forskrift om endring av forskrift  nr. 614 av 25. april 2003 om forbud mot å stille ut hund som har fått øre og/ eller hale kupert.
Utkastet innebærer at hunder som av veterinærmedisinske årsaker har kupert hale, skal kunne stilles ut. Vilkåret er at de følges av … (Dognews.no)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.