© WWF-Norge/Will Boase border=0 align=left hspace=4 vspace=2 />Uganda kan bli hundre prosent fornybart i løpet av 35 år, viser WWF Ugandas «Energy Report for Uganda». Rapporten gir håp om en fremtid hvor fattigdomsbekjempelse, økonomisk utvikling og velstand ikke skjer på bekostning av natur og klima.Energy Report for Uganda, som er den første av sitt slag for et afrikansk land, ble lansert i går … (WWF-Norge)