Ny rapport om den norske hubrobestanden

Annonser:

En ny og omfattende rapport tar for seg resultatene fra NOFs landsdekkende kartlegging av hubro i Norge i perioden 2008-2012. På bakgrunn av opplysninger samlet inn fra 1420 mulige hubroterritorier beregnes den norske hubrobestanden nå til 451-681 par. Rapporten er en mer detaljert gjennomgang av materialet som er publisert i Vår Fuglefauna 4-2014.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.