Norge kan ikke nå målene i den internasjonale klimaavtalen fra Paris uten å begrense egen utvinning av olje og gass. Ifølge en ny rapport fra Oil Change International er Norge verdens sjuende største eksportør av klimagassutslipp. I dag presenterer Oil Change International, i samarbeid med Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Kirkens Nødhjelp, Greenpeace og WWF Verdens naturfond, rapporten «The Sk … (WWF-Norge)