Ny rapport: Norsk petroleumsutvinning strider med Paris-avtalen (WWF-Norge)

Annonser:

Norge kan ikke nå målene i den internasjonale klimaavtalen fra Paris uten å begrense egen utvinning av olje og gass. Ifølge en ny rapport fra Oil Change International er Norge verdens sjuende største eksportør av klimagassutslipp. I dag presenterer Oil Change International, i samarbeid med Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Kirkens Nødhjelp, Greenpeace og WWF Verdens naturfond, rapporten «The Sk … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.