Ny rapport: Norsk natur hardt rammet under H-Frp-regjeringen (WWF-Norge)

Annonser:

De fire siste årene har regjeringens politikk gått hardt utover norsk natur. En ny rapport fra WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Sabima avdekker at naturhensyn systematisk har måtte vike for andre hensyn under Solberg-regjeringen.  – Det haster med å snu norsk naturpolitikk, mener de tre miljøorganisasjonene WWF Verdens naturfond, Naturvernforbundet og Sabima.De tre offentliggjør i dag … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar