Ny rødliste: sjøfuglene sliter, rovfuglene får det bedre

Annonser:

Sjøfuglene sliter, mens rovfuglene våre får det stadig bedre. Det er to av hovedkonklusjonene man kan trekke ut av fugledelen av den nye rødlista som ble presentert på Stjørdal i Nord-Trøndelag i dag. Fire spettearter gikk i samlet flokk ut av rødlista.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar