Ny kontingenstruktur i NOF

Annonser:

NOFs årsmøte ble arrangert 2. april på Skullerudstua i Oslo. En rekke vedtak ble fattet, det mest vesentlige var at Sentralstyrets forslag til ny kontingentstruktur ble vedtatt. Fra og med 2013 skal NOF sentralt kreve inn kontingenten for alle ledd i organisasjonen.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar