Norsk Kylling har startet produksjon av en ny og sunnere kyllingtype. Overgangen til den nye rasen Hubbard har hatt større innvirkning på arbeidshverdagen enn ventet for kyllingbonde Eli Stenstad. (Dyrevernalliansen)