I dag legger regjeringen frem sin nye havstrategi. – Den er nødt til å stake ut kursen for det grønne skiftet i havet, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Da planene om en egen havstrategi ble lansert i fjor, snakket statsrådene mest om olje og oppdrett. Men havet rommer så mye mer enn det! – Vi forventer at en helhetlig strategi for bruken av Norges havområder både beskrive … (WWF-Norge)