Ny handlingsplan mot mink

Annonser:

Direktoratet for naturforvaltning har nylig ferdigstilt en handlingsplan mot mink. En viktig målsetning er bl.a. å fjerne eller redusere bestandene av mink i prioriterte verneområder. NOF hilser handlingsplanen velkommen, og håper at den vil gi positive effekter for sjøfuglene våre.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar