I sist nummer av nyhendebladet til NOVA kan du mellom anna lese om evalueringa av Kunnskapsløftet, at dårleg familieøkonomi aukar risikoen for dårlegare helse hjå ungdom, og at innvandrarungdom er bekymra for framtida. (NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) (Dognews.no)