NOVA-nytt nr. 2, 2012 er ute (NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) (Dognews.no)

Annonser:

I sist nummer av nyhendebladet til NOVA kan du mellom anna lese om evalueringa av Kunnskapsløftet, at dårleg familieøkonomi aukar risikoen for dårlegare helse hjå ungdom, og at innvandrarungdom er bekymra for framtida. (NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) (Dognews.no)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar