Norske sparepenger kan bidra i stor skala til den globale energiomstillingen som må til for å sikre en klimatrygg verden. Det avgjørende er at oljefondet (SPU) får investere i unotert infrastruktur, slik en rekke finanseksperter anbefaler. – Også norske politikere vil innse at dette er et klokt veivalg, sier WWFs Nina Jensen. – For bare fem år siden var det ikke mange som trodde det var mulig å tr … (WWF-Norge)