Norske navn på sultanhønekomplekset (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Sultanhøne har tradisjonelt vært inndelt i en rekke underarter med påfallende store og lett identifiserbare fargeforskjeller. Arten står oppført på «Norgeslista» etter to funn i henholdsvis på Jæren og i Østensjøvannet høsten 1923, og, det er derfor passende å informere om navneendringer i komplekset. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar