Norske myndigheter markedsfører norsk gass i Europa som selve løsningen på klimautfordringene. De burde heller posisjonere Norge som verdensledende på fornybar energi. Denne kommentaren av WWF-Norges generalsekretær Nina Jensen, var først publisert i Stavanger Aftenblad 14. februar 2016.Norges rolle som fornybarprodusent i Europa er dessverre ikke en særlig høyt prioritert sak for norske myndighet … (WWF-Norge)