Norad-støtte til NOFs bistandsarbeid i 2012

Annonser:

NOF har fått Norad-støtte til to av prosjektene som det ble søkt om midler til i oktober 2011. Det 7-årige prosjektsamarbeidet i Zambia får videre støtte i perioden 2012-2013 men skal utfases i løpet av 2013. Ett nytt prosjektsamarbeid i Malawi er i oppstartsfase med støtte i tre år framover.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.