NOFs innspill til norsk handlingsplan for naturmangfold

Annonser:

NOF er invitert til å komme med innspill til Stortingsmelding om norsk handlingsplan for naturmangfold. I svaret har NOF lagt vekt på at et hovedmål i en slik plan må være at man tar sikte på å sikre livskraftige bestander av alle naturlig forekommende arter.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar