NOFs fjellvåker er på plass i overvintringsområdene

Annonser:

Fjellvåken har vært årets fugl i 2014. Da passer det godt å avslutte året med en oppdatering av hvor våre satelittmerkede fjellvåker er nå og har vært den siste tiden. Alle de seks fuglene har trukket sørover, men om de har dratt sørover til såkalte «varmere strøk» er vel et diskusjonstema.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.