NOF vil ha bestandsvekst for krykkjene på Lovund! Antallet krykkjer stuper over hele … (Norsk Ornitologisk Forening)

NOF vil ha bestandsvekst for krykkjene på Lovund! Antallet krykkjer stuper over hele Nord-Atlanteren på grunn av matmangel. På Lovund i Nordland er derimot bestanden i svak vekst. Hele 750 par hekker i en bergvegg omgitt av industri. Vi mener man bør legge til rette for at kolonien kan vokse, ikke begrenses. http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/?id=2095 (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar