NOF skal lage nye estimater for norske fuglebestander

Annonser:

Bestandssituasjonen for europeiske hekkefugler skal revideres av BirdLife International, og BirdLife-partneren NOF skal tallfeste norske fuglebestander. Dette skjer samtidig som at NOF på oppdrag fra Artsdatabanken skal tallfeste bestandene av et utvalg arter som skal vurderes i forhold til neste rødliste. Du kan bidra!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar