NOF sier nei til bestandsregulering av kongeørn!

Annonser:

Lederne av rovviltnemndene i Norge ønsker å redusere det de oppfatter som en voksende kongeørnbestand. NOF er av den oppfatning at dette er et utspill som ikke har rot i virkeligheten. Vi sier derfor et klart nei til bestandsregulerende tiltak for kongeørn!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar