NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) ga i desember konsesjon til Statkraft for bygging og drift av en testturbin på Haugøya i Smøla kommune. NOF har påklaget vedtaket. Til og med 2013 var det registrert 54 havørner som var drept etter kollisjon med de tallrike vindturbinene på Smøla.