NOF melder Norge inn for Bernkonvensjonen (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Norske myndigheter forspilte denne høsten muligheten til å rette opp egne forglemmelser i utformingen av en paragraf om nødverge ved angrep av rovvilt i naturmangfoldloven. Svekket rettsikkerhet for hønsehauk og andre rovfugler er resultatet. NOF mener dette bryter med Bernkonvensjonen, som beskytter ville europeiske arter og deres naturlige leveområder. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar