NOF klager på vedtak om skadefelling av kongeørn i Sør-Trøndelag

Annonser:

Etter tap av lam har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gitt fellingstillatelse på en kongeørn i Rissa kommune i Sør-Trøndelag. NOF påpeker i sin klage flere svakheter i vedtaket, blant annet at det ikke er identifisert en individuell skadegjører, samt at Fylkesmannens begrunnelse med at hekketiden er over er feilaktig.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar