NOF Hordaland slår eit slag for vipa

Annonser:

Vipa er ein kjend og kjær fugl som varslar vår og sommar. Diverre er det registrert ein stor tilbakegang i heile landet. Mange stader så mykje som 80 % reduksjon dei siste 15-20 åra. Norsk Ornitologisk Forening i Hordaland har difor sett i gang eit stort kartleggingsprosjekt for å undersøka situasjonen i fylket.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar