Frøya er med sine 258 registrerte arter på Artsobservasjoner den mest artsrike kommunen i Sør-Trøndelag. Tettheten av ornitologer på kysten av Trøndelag har likevel tradisjonelt vært liten. De siste par årene har imidlertid et miljø av fuglekikkere grodd frem, noe som nå har resultert i et nytt lokallag av NOF!