NOF forhindrer nydyrking – en seier for fuglelivet

Annonser:

Å stanse nydyrking av verdifulle myr- og restareal er et tema NOF avd. Rogaland har brukt en hel del tid på. Ikke bare er bevaring av myrer særlig effektivt for å hindre utslipp av klimaskadelige gasser, det er også et av de viktigste grepene for å bevare truet naturmangfold. Heldigvis gir vårt arbeid resultater!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar