NOF ber om at IBAer prioriteres høyt i videre marint vern

Annonser:

I Norge er kun 2,6 prosent av territorialfarvannet er vernet. Av havområdene utenfor territorialfarvannet er kun 1,3 prosent beskyttet. Skal man beskytte havene og livet der, må dette vernet økes. Heldigvis ser det ut til å være politisk vilje til dette, og IBAer (Important Bird and Biodiversity Areas) må gis prioritet.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
NOF ber om at IBAer prioriteres høyt i videre marint vern

Annonser:

I Norge er kun 2,6 prosent av territorialfarvannet er vernet. Av havområdene utenfor territorialfarvannet er kun 1,3 prosent beskyttet. Skal man beskytte havene og livet der, må dette vernet økes. Heldigvis ser det ut til å være politisk vilje til dette, og IBAer (Important Bird and Biodiversity Areas) må gis prioritet.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar