NOF Aust-Agder har de siste årene gjort en rekke undersøkelser for å finne ut om det er hubro i … (Norsk Ornitologisk Forening)

NOF Aust-Agder har de siste årene gjort en rekke undersøkelser for å finne ut om det er hubro i området rundt Hovatn i Bygland kommune. I tillegg til blant annet hensynet til villreinen, var hubroens tilstedeværelse viktig for at Olje- og energidepartementet (Norge) nylig stoppet planene om Hovatn Aust vindkraftverk. En viktig seier for vår største ugle! Foto: Ita Martin/Birdlife Internatonal http … (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar