Nødnummer for dyr kan styrke dyrevelferden (Dyrevernalliansen)

Annonser:

Dyrevernalliansen støtter DnBs initiativ om et eget nødnummer for dyr. (Dyrevernalliansen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.