Nødnummer for dyr kan styrke dyrevelferden (Dyrevernalliansen)

Annonser:

Dyrevernalliansen støtter DnBs initiativ om et eget nødnummer for dyr. (Dyrevernalliansen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar