I 2016 satte NOAH vårt arbeid for omsorgsprogrammer ut i praksis, da vi tok på oss to store prosjekter og hjalp over 100 katter. (NOAH – for dyrs rettigheter)