Hold av lørdag 27. Oktober for NOAHs Fakkeltog mot pels 2018! (NOAH – for dyrs rettigheter)