Årets sirkussesong er godt i gang, og NOAHs frivillige arrangerer markeringer mot bruk av dyr i sirkus over hele landet. (NOAH – for dyrs rettigheter)

Årets sirkussesong er godt i gang, og NOAHs frivillige arrangerer markeringer mot bruk av dyr i sirkus over hele landet. (NOAH – for dyrs rettigheter)