Nåværende og framtidige trusler for nordiske andepopulasjoner

Annonser:

NOF har deltatt i en større faglig evaluering av nåværende og framtidige trusler hos alle andearter som hekker, raster, myter og/eller overvintrer i de nordiske landene. Denne er nå publisert i fagtidsskriftet Ann. Zool. Fennici.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar